free web page builder

ПРИЈАВУВАЊЕ

Бројот на натпреварувачи на HALKVELOGREEN е ограничен.

Затоа ве повикуваме да се пријавите уште веднаш. 

Пријавувањето го затвораме на 31 август 2022, но доколку максималниот капаците на учесници биде исполнет порано, пријавувањето ќе биде затворено и пред крајниот рок.

Пријавувањето се врши преку нашиот партнер за пријавување www.smartrace.club

Категории на трки:
- ПРО (мажи и жени)  / должина 22км
- ХОБИ (мажи и жени) (забрането учество на велосипедисти регистрирани во Велосипедска федерација на Македонија) / должина 22км
- ПРО КИДС (машки и женски) - од 6 до 12 години / должина 12км
- ПРО КИДС (машки и женски) - од 13 до 17 години / должина 22км
*Во моментот на пријавување, при пресметката на годините се зема во предвид возраста на учесникот на почеток на годината, односно на 01.01.2022 година.

HALK VELO GREEN

Котизациите за учество на трката изнесуваат:
600 ден - од 1 јули до 15 јули
800 ден - од 16 јули до 15 август
1200 ден - од 16 август до 31 август

Сите собрани котизации се наменети за хуманитарна и општествена корист. 

Содржина на стартен пакет на сите трки:

  • Стартен број со чип 
  • Медал за завршена трка
  • Освежување
  • Онлајн диплома
  • Бесплатни фотографии од трката (Pic2Go)
  • Промо подарок
  • Осигурување од несреќен случај за времетраење на трката