bootstrap navbar

Правила за одвивање на трката

Правилата мора да ги почитуваат сите учесници во трката

Доаѓање на старт

Секој учесник ќе треба да дојде на стартот со својот велосипед спремен за трка, со поставен стартен број напред на својот велосипед. На стартот треба да се појави 10 минути пред своето стартно време. Стартот на трката ќе биде хронометар, што значи дека на секои 30 секунди ќе стартува по еден велосипедист. Стартното време за секој учесник ќе биде објавено во стартната листа после 3 септември 2023.
Редарите на трката ќе ве спроведат до стартната линија.

Медицински екипи

На три места на патеката ќе има медицински екипи. Ако ви е потребна помош, обратете се кај волонтерите, судиите или медицинските лица.

По завршување на трката

После влегување во целта, учесникот треба да продолжи и да не се задржува во зоната на цел.

Право на учество

Право на учество имаат сите постари лица од 18 години во категоријата ХОБИ. При подигање на стартните броеви секој учесник потпишува изјава дека настапува по своја одговорност, за малолетните лица во трките ДЕЦА оваа изјава ја потпишува нивниот старател.
*Во моментот на пријавување, при пресметката на годините се зема во предвид возраста на учесникот на почеток на годината, односно на 01.01.2023 година.

Задолжителна опрема

Задолжително е носење кацига, и секој доаѓа на трката со исправен велосипед. Не се дозволени Еко велосипеди, односно електрични велосипеди.

Сервисирање на точаци

Доколку имате потреба пред стартот или по завршување на трката, во зоната на стартот ќе има и неколку пункта за сервисирање на велосипедите од наши познати велосипедски продавници кои ќе имаат свои штандови.

Ограничен број на учесници

Бројот на учесници е ограничен во сите категории. Пријавувањето може да биде затворено и пред предвидениот рок.

Резултати и награди

Резултатите на сите натпреварувачи и ранг листата ќе можат да се следат во живо на нашата веб страна и на www.tagtiming.mk
Церемонија на прогласување на победниците ќе биде во 14:00 часот. Најдобрите 3 во машка и женска конкуренција, во сите категории ќе бидат наградени. Награден ќе биде и најдобриот тим согласно времињата на најдобрите 3 натпреварували-ки од еден исти тим (меѓу првите три мора да има најмалце едно машко или едно женско)
Во трката ХОБИ призание и медал ќе добијат најдобрите натпреварувачи во трите возрасни категории, проверете ја листата на резултати по завршување на трката.
Во категориите ДЕЦА, за првите 3 места ќе треба да се докаже возраста на детето (ученичка книшка, пасош, извод од матична книга на родени), во спротивно ќе следи дисквалификација

Важни информации

Секој натпреварувач се замолува да ги почитува правилата на трката и да се однесува фер спрема сите останати натпреварувачи.
Доколку натпреварувачот не се придржува до правилата ќе биде дискфалификуван од трката.